Unicoz Academie

Welkom bij de Unicoz Academie

In de komende maanden verbouwen we met elkaar onze Unicoz Academie. Doel is om samen een bruisende, inspirerende ontmoetingsplek voor alle Unicoz professionals te creëren. Eerste stap is op de weg hiernaartoe is dat  Raymond van den Berg, coördinator van de Academie, op de Unicoz-scholen met  alle teamleden in gesprek gaat over hun  ervaringen met, verwachtingen van en ideeën voor de Unicoz Academie. Op deze manier maken we samen een gaaf ontwerp voor deze verbouwing.

Deel je vragen, ervaringen en ideeën ook via onze e-mail: academie@unicoz.nl of r.vandenberg@unicoz.nl

Aanbod schooljaar 2022 – 2023

  • Alles
  • Cursussen/workshops

Kenniskring lezen

Kenniskring taal & lezen “Het vak taal/Nederlands speelt een centrale rol in de ontwikkeling en het leren van leerlingen. Wij leggen als leerkrachten de basis die […]

Kenniskring meer- en hoogbegaafheid

Introductie Op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid bestaan er binnen Unicoz: Denkwijs Unicoz onderbouw (locatie Prins Florisschool) Denkwijs Unicoz bovenbouw (locatie ONC Parkdreef) Denkwijs Unicoz […]

Kenniskring Coaching

De Kenniskring Coaching en Begeleiding is er voor alle collega’s die zich willen blijven ontwikkelen. Coachen doen we vanuit kracht of vanuit je talent. Wij zijn […]

Talentbegeleider Basisonderwijs

Wie geeft de training? Novilo Wat houdt de training in? We bieden een competentiegerichte opleiding. Als leerkracht of begeleider ben je in staat om getalenteerde leerlingen, […]

Kanjertraining Licentie B en C

Wie geeft de training? Cissy van Eede  Wat houdt de training in? Tijdens de terugkomdag komen de volgende onderwerpen aan de orde: Opfrissen achtergrond Kanjertraining Ervaringen […]

Kanjertraining voor Onderwijs Ondersteunend Personeel

Wie geeft de training? Wat houdt de training in? Wil je in je rol als onderwijsondersteuner meer over de aanpak van de Kanjertraining leren? Dan is […]

Themamiddag hoogbegaafdheid en oudergesprekken

Wie geeft de training? Gepko Wolters en Kim van Campen Wat houdt de training in? Ouders van meer- en hoogbegaafde leerlingen zijn vaak zeer betrokken bij […]

Themamiddag Dubbel Bijzondere leerling

Wie geeft de training? Tamara Catsburg en Ada Schaap Wat houdt de training in? Dubbelbijzonderheid bij meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt nog niet altijd herkend in […]

Kanjertraining Licentie A – tweede groep

Wie geeft de training? Cissy van Eede  Wat houdt de training in? De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken […]