Aanbod schooljaar 2022 – 2023

  • Alles
  • Cursussen/workshops

Talentbegeleider Basisonderwijs

Wie geeft de training? Novilo Wat houdt de training in? We bieden een competentiegerichte opleiding. Als leerkracht of begeleider ben je in staat om getalenteerde leerlingen, […]

Kanjertraining Licentie B en C

Wie geeft de training? Cissy van Eede  Wat houdt de training in? Tijdens de terugkomdag komen de volgende onderwerpen aan de orde: Opfrissen achtergrond Kanjertraining Ervaringen […]

Kanjertraining voor Onderwijs Ondersteunend Personeel

Wie geeft de training? Wat houdt de training in? Wil je in je rol als onderwijsondersteuner meer over de aanpak van de Kanjertraining leren? Dan is […]

Themamiddag hoogbegaafdheid en oudergesprekken

Wie geeft de training? Gepko Wolters en Kim van Campen Wat houdt de training in? Ouders van meer- en hoogbegaafde leerlingen zijn vaak zeer betrokken bij […]

Themamiddag Dubbel Bijzondere leerling

Wie geeft de training? Tamara Catsburg en Ada Schaap Wat houdt de training in? Dubbelbijzonderheid bij meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt nog niet altijd herkend in […]

Kanjertraining Licentie A – tweede groep

Wie geeft de training? Cissy van Eede  Wat houdt de training in? De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken […]