Kenniskring meer- en hoogbegaafheid
8 september 2017
Kanjertraining Licentie B en C, Gaat online plaatsvinden.
4 september 2020

Combinatiefunctionarissen Cultuur

Marijke Ridderhof (Kunst en Cultuur)

“Wat is het een voorrecht om combinatiefunctionaris ‘Kunst en Cultuur’ te mogen zijn. Wat drie jaar geleden begon met 2 scholen is inmiddels uitgegroeid tot 16 scholen. En wat heb ik het druk gehad! De aanvragen stroomden binnen aan het begin van dit schooljaar en ik maakte een jaarplanning waar zoveel mogelijk rekening werd gehouden met ieders wensen.
Collega’s konden kiezen uit mijn lessenpakket, vroegen assistentie/inspiratie of speciale lessen bij een themaweek.

Wel geteld zijn er tot nu toe dit schooljaar 2169 kinderen die samen met mij de wereld van de kunst mochten betreden. En het jaar is nog niet om! En wat is het heerlijk om die verwachtingsvolle snuitjes te zien als ik de scholen binnen stap. Ik ben dan ook trots om de ‘Kunstjuf” genoemd te worden. En aan het eind van de les samen trots op het eindresultaat en trots op elkaar. Complimentjes komen over en weer en de resultaten worden opgehangen of neergezet.

Natuurlijk is het niet altijd feest!
De keren dat het wordt vergeten dat je komt, de materialen die er niet zijn, de collega’s die niet meer weten op welke les er ingeschreven is of het cancelen van lessen, maken het soms wel lastig. Maar zolang er kinderen zijn die vragen : “Juf, kom je morgen weer?” Of die zeggen: “Juf, bedankt! Ik vond het zo ontzettend leuk!” blijft mijn werk leuk!

Volgend schooljaar weer???
Natuurlijk!!! Zolang er subsidie is blijf ik gaan! Na de zomervakantie zal mijn lespakket weer verstuurd worden met oude en nieuwe lessen. Naast lessen kunnen speciale verzoekjes ingediend worden omtrent assistentie/inspiratie of deskundigheidsbevordering.
En ik zal mijn best doen om iedereen tevreden te stellen zolang de creativiteit en de blijdschap van het kind maar voorop staat want daar is een grote slag te slaan!!

Carla van Swieten (Muziek)

Het enige wat ik kan doen is mij volledig aansluiten bij Marijke. Ook voor mij is het een voorrecht om combinatiefunctionaris “Muziek” te mogen zijn. Voor mij is dit avontuur twee jaar geleden begonnen op twee scholen en is het aan het uitgroeien tot nu 5 scholen.

Ik ben op aanvraag vaak een langere periode op een school aanwezig met een lessencyclus en help scholen daarbij bijvoorbeeld in hun zoektocht naar een nieuwe muziekmethode. Er is inmiddels een aantal digitale muziekmethodes op de markt waarbij je de muziekleerkracht als het ware je klas in haalt. Mijn streven is dan ook om leerkrachten die zelf niet zo muzikaal onderlegt zijn m.b.v. deze nieuwe methodes enthousiast te maken om weer meer muziekles te geven in hun groep. En geloof me, met deze methodes is het zonder veel voorbereidingstijd mogelijk om super leuke en actieve muzieklessen te geven.

Naast het geven van voorbeeldlessen uit bestaande methodes heb ik inmiddels zelf 3 lessen gemaakt passend bij een thema. Dit zijn lessen rondom het thema mode, de bakker en het circus. Ook kennis mee maken? Laat het me weten.
Naast de lessen voor de klas geef ik ook teamworkshops vooraf aan een lessencyclus of bijvoorbeeld als energizer of actieve onderbreking op een studiedag.

Dit schooljaar hebben Marijke en ik samen voor het eerst een Unicoz brede workshopmiddag georganiseerd voor leerkrachten die zichzelf willen ontwikkelen op kunst of muziekgebied. Hierop hebben we leuke reacties gehad. Zeker voor herhaling vatbaar.

Ik heb in de afgelopen 2 jaar met 1300 leerlingen muziek mogen maken en nog geen enkele muziekles gegeven die niet leuk was. Bij verschillende lessen klonk soms spontaan applaus voor onszelf! Gelukkig zijn de lessen tot nu toe steeds goed verlopen en ben ik blij dat het digibord het meestal doet als ik kom. Anders gaan we improviseren.
Is je interesse gewekt? En wil je in de klas of met je school ook meer met muziek doen?
Dan wil ik net als Marijke volgend jaar weer veel uren muziek maken met de kinderen in de klas.

Na de zomervakantie kunnen er weer lessen worden aangevraagd en kunnen speciale verzoekjes ingediend. Aan mijn passie om met kinderen muziek te maken zal het niet liggen.”

Carla van der Mast (Dans)

Mijn naam is Carla van der Mast en vanaf 2019 ben ik de nieuwe combinatiefunctionaris Dans bij Unicoz onderwijsgroep

Als danskunstenaar en docent dans ben ik afgestudeerd aan Codarts Dansacademie in mijn thuisstad Rotterdam. Als ervaren dansdocent en bewegingscoach zet ik mij inmiddels met veel plezier in voor de ontwikkeling en uitvoering van diverse dansprojecten op scholen.

Recentelijk heb ik mij verdiept in een studie Master in Dance Therapy. Waarbij ik mij heb gericht op de bijdrage van kunstzinnige werkvormen op de emotionele, sociale en creatieve ontwikkeling van kinderen.  Mijn hart ligt bij het toegankelijk maken en versterken van danseducatie en bewegingsontwikkeling voor kinderen van alle leeftijden. Waarbij ik als dansdocent werk vanuit het fundament van de creatie van een stimulerende leeromgeving, welke aansluiten bij de verschillende ontwikkelingsfases van het kind.

De basis van de danslessen is dansimprovisatie, van waaruit dans en bewegingsexpressie toegankelijk wordt voor kinderen van alle achtergronden en leeftijden!  Plezier en zelfvertrouwen in dans en in eigen fysieke ontwikkeling (lekker fit!) gaan spelenderwijs hand in hand met respectvolle samenwerking en sociale interactie, waarbij verbeeldingskracht, vormgeving en creativiteit belangrijke pijlers zijn. Bij alle lessen staat bewegingsplezier voorop!

Ik verzorg inspiratie workshops, voorbeeldlessen en lessenreeksen op school. Het nieuwe lessenaanbod dans wordt via de mail aan scholen gestuurd. Ook voor speciale wensen zoals aansluiting bij themaweken, of bijscholing en docent/teamtraining kun je bij mij terecht. En wil je advies of ondersteuning bij implementatie van een leerlijn dans in je groep, dan kom ik graag langs om aan te sluiten bij specifieke wensen die er liggen bij jullie school.

Ik heb veel zin om aan de slag te gaan en sta open voor al jullie vragen. Let’s Dance!

Bereikbaar via: c.vandermast@unicoz.nl .