ICC Netwerkmiddag CKC
3 september 2018
Training Timemanagement
12 september 2018

ICC cursus CKC

Wie geeft de training?

CKC

Wat houdt de training in?

Het belang van een intern cultuurcoördinator:

Vind u dat cultuureducatie een meer structureel karakter moet krijgen binnen het onderwijs bij u op school? Een icc’er speelt een belangrijke rol bij het verankeren van cultuureducatie binnen de school. Tijdens de cursus worden inzichten en vaardigheden verkregen bij de ontwikkeling van cultuureducatie. Ook worden er contacten gelegd met culturele instellingen in de directe omgeving. Er wordt naar een cultuurbeleidsplan toegewerkt ‘op maat’ voor de school en een daaraan verbonden activiteitenplan. De intern cultuurcoördinator wordt uiteindelijk een ‘spin in het web’,  aanjager, organisator en bewaker van de cultuureducatie bij jullie op school.

 

De cursus:

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten, op woensdagmiddagen, verspreid over een half jaar, en staat onder leiding van een vaste, gecertificeerde trainer, Wendy van Es. Voor elke bijeenkomst zijn er opdrachten, ook om in gesprek te gaan met directie en collega’s, waarbij draagvlak gecreëerd en visie ontwikkeld wordt ten aanzien van de cultuureducatie op school. Hiermee wordt uiteindelijk een uitvoerbaar cultuurbeleidsplan voor de school geschreven. Ook werkt de icc’er in opleiding aan eigen competenties en een portfolio. De extra studielast is ongeveer drie uur per bijeenkomst. Tijdens de cursus krijgt de deelnemer een aantal keer individuele aandacht en persoonlijke feedback in gesprek met een eigen cultuurbegeleider vanuit het CKC. Deze zal meedenken, stimuleren en als klankbord dienen tijdens dit proces. Er wordt bij de cursus gebruik gemaakt van verschillende lesmaterialen. 

Wanneer is de training?

Data, tijd, locatie, kosten:

Data: 3 en 17 oktober, 7 en 21 november 2018, 9 januari, 6 en 20 februari, 6 maart 2019.              

Tijd: 14.00-17.00 uur                                                                                                                                                

 

Waar is de training?

Locatie: CKC & Partners en enkele gastlocaties van CmK partners zoals Bibliotheek en Stadmuseum 

Voor wie is de training?

Leerkrachten PO

Wat zijn de kosten?

€150,-

Hoe doe ik mee?