Talentbegeleider Basisonderwijs
2 september 2022
Kanjertraining voor Onderwijs Ondersteunend Personeel
9 september 2022

Kanjertraining Licentie B en C

Wie geeft de training?

Cissy van Eede 

Wat houdt de training in?

Tijdens de terugkomdag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Opfrissen achtergrond Kanjertraining
  • Ervaringen uitwisselen (onder andere inventariseren wat goed gaat en wat knelpunten zijn)
  • Nieuwe inzichten en materialen
  • Hoe wordt er om gegaan met pestgedrag? Het pestprotocol
  • Meidenvenijn
  • Kritiek geven en krijgen
  • Sociogram en leerlingvolgsysteem op de website.

Verlenging licentie Kanjertraining

De B licentie wordt verlengd met een geldigheidsduur van 2 jaar. De C licentie is definitief.

Wanneer is de training?

Heb jij interesse in de Kanjertraining licentie B en C meld je dan aan. Bij genoeg animo kan de training worden georganiseerd.

Waar is de training?

Bureau Unicoz, Bredewater 4 te Zoetermeer

Voor wie is de training?

-Leerkrachten 

-Leraarondersteuners en Onderwijsassistenten kunnen deelnemen en ontvangen een certificaat/ bewijs van deelname maar geen licentie.

Wat zijn de kosten?

Afhankelijk van het aantal deelnemers

Hoe doe ik mee?

    Cursus: * Kanjertraining Licentie B en C