Kenniskring meer- en hoogbegaafheid
8 september 2017

Kenniskring lezen

Kenniskring taal & lezen

“Het vak taal/Nederlands speelt een centrale rol in de ontwikkeling en het leren van leerlingen. Wij leggen als leerkrachten de basis die leerlingen nodig hebben voor communicatie en ontwikkeling. Taal/Nederlands helpt leerlingen actieve en goed geïnformeerde burgers te worden die met zelfvertrouwen de wereld tegemoet treden en verantwoordelijkheid nemen.”

Een klein stukje uit de nieuwe visie van curriculum.nu, waaraan ik als lid van het ontwikkelteam Nederlands mag meewerken. De kenniskring lezen bestaat momenteel uit één persoon, en ik ben op zoek naar meerdere taal-/leesspecialisten die samen met mij taal en lezen op de kaart willen zetten. Want waar zou het onderwijs zijn, zonder stevige taalbasis?

Voorstellen Marit:
Mijn naam is Marit van der Meulen. Ik ben werkzaam op basisschool De Regenboog en daarnaast ben ik projectleider van 10-14 onderwijs (momenteel in ontwikkeling bij de Unicoz). Ook ben ik lid van het ontwikkelteam Nederlands van curriculum.nu, waar we werken aan een nieuw curriculum voor het leergebied Nederlands voor PO en VO.
Mijn passie ligt bij taal en lezen en ik heb in 2017 de opleiding MEN taal-/leesspecialist afgerond aan Windesheim.

Voorstellen Maria:
Mijn naam is Maria van den Ende. Ik ben werkzaam op basisschool Het Palet en daar ben ik, naast mijn werkzaamheden als groepsleerkracht, taalcoördinator. Ik heb mijn opleiding  (2012/ 2013) gevolgd aan het Marnix College in Utrecht. Sindsdien ben ik actief geweest met het ontwikkelen van nieuwe plannen binnen de school. Ik ben het laatst aangenomen lid van de kenniskring en ik ben pas actief sinds september 2018.  Ik wil me graag inzetten voor beter taalonderwijs binnen de Unicoz.

Mogelijkheden:
De kenniskring taal/lezen kan op verschillende manieren ingezet worden. Er zijn mogelijkheden om workshops, intervisies en/of themamiddagen te volgen, er kan een studiemiddag georganiseerd worden met specifieke hulpvragen van uw school, of er bestaat de mogelijkheid om de kenniskring in te schakelen bij het vormgeven van het taal- en leesonderwijs in de klas of op school.

Taal en lezen zijn essentiële vaardigheden voor leerlingen om tot ontwikkeling te komen. Toch zijn het ook veel besproken vaardigheden; denkend aan meertaligheid, motivatie, begrip, woordenschat etc. Bij al deze vraagstukken wil de kenniskring taal/lezen graag meedenken en kennis delen.