Kenniskring lezen
7 september 2017
Combinatiefunctionarissen Cultuur
11 september 2017

Kenniskring meer- en hoogbegaafheid

Introductie

Op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid bestaan er binnen Unicoz:

 • Denkwijs Unicoz onderbouw (locatie Prins Florisschool)
 • Denkwijs Unicoz bovenbouw (locatie ONC Parkdreef)
 • HB-afdeling (locatie Floriant)
 • ONC Excellent
 • Projectgroep meer- en hoogbegaafdheid

Daarnaast bleken er binnen Unicoz vragen te zijn op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid m.b.t.:

 • de begeleiding en informatievoorziening op schoolniveau
 • de begeleiding aan meer- en hoogbegaafde leerlingen

Daarom is op 1 november 2015 de kenniskring meer- en hoogbegaafdheid van start gegaan.

Aanbod kenniskring

Elke Unicoz-school kan de kenniskring benaderen en of uitnodigen voor vragen op het gebied van meer-  en hoogbegaafdheid.

De kenniskring kan het volgende bieden:

Op schoolniveau:

 • informatievoorziening
 • begeleiden van de school naar een hoger niveau van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen
 • training team over onderwerpen gerelateerd aan meer- en hoogbegaafdheid
 • het schrijven en implementeren van een beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid

Op leerlingniveau: laagdrempelige vraagbaak en advies over begeleiding van en onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dit gaat over onderwerpen als:

 • compacten en verrijken
 • lesmateriaal
 • kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • de overgang PO-VO
 • twice-exceptionals
 • signaleren
 • motivatie

Contact

Voor vragen over hoogbegaafdheid of over begeleiding die vanuit de kenniskring geboden wordt, kunt u contact opnemen met Wendelmoet Drost via kenniskringhb@unicoz.nl

De leden van de kenniskring

Wendelmoet Drost (coördinator)

Werkzaam: ONC Parkdreef
Expertisegebied:
Vormgeven van individuele leertrajecten/projecten voor HB-leerlingen.
Voortgezet Onderwijs

Kim van Campen

Werkzaam: Het Noorderlicht en Denkwijs Unicoz onderbouw
Expertisegebied:
Ontwerpen en implementeren van beleid
Signaleren
De hb-leerling in de reguliere klas

Gepko Wolters
Werkzaam: ONC Parkdreef
Expertisegebied:
Overgang PO-VO
Visie ontwikkeling
Beleid en organisatie

Nicky Sierat-Spelter
Werkzaam: De Floriant
Expertisegebied:
Coachen van HB-leerlingen
Lesmodules / studiedagen ontwerpen
Kindgesprekken

Tamara Catsburg

Werkzaam: De Prins Florisschool en Denkwijs Unicoz onderbouw
Expertisegebied:
Begeleiding kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
Hoogsensitiviteit
Stimulerende en belemmerende overtuigingen

Ada Schapp

Werkzaam: ib’er op De Prins Florisschool
Expertisegebied:
Coachen van hb-leerlingen
Executieve functies
Motivatie

Thamar Slootmaker-de Prieëlle
Werkzaam: ib’er op de Prins Clausschool
Expertisegebied:
Coachen van leerkrachten in begeleiding HB leerlingen
Vertalen theorie naar praktijk
Organiseren studiemiddagen