Kenniskring lezen
7 september 2017
Kenniskring Coaching
9 september 2020

Kenniskring meer- en hoogbegaafheid

Introductie

Op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid bestaan er binnen Unicoz:

 • Denkwijs Unicoz onderbouw (locatie Prins Florisschool)
 • Denkwijs Unicoz bovenbouw (locatie ONC Parkdreef)
 • Denkwijs Unicoz VO (locatie ONC Parkdreef)
 • BegaafdheidsProfielScholen: De Floriant en De Prins Florisschool
 • ONC Excellent
 • Projectgroep meer- en hoogbegaafdheid

 

Daarnaast bleken er binnen Unicoz vragen te zijn op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid m.b.t.:

 • de begeleiding en informatievoorziening op schoolniveau
 • de begeleiding aan meer- en hoogbegaafde leerlingen

Daarom is op 1 november 2015 de kenniskring meer- en hoogbegaafdheid van start gegaan.

 

Aanbod kenniskring

Elke Unicoz-school kan de kenniskring benaderen en of uitnodigen voor vragen op het gebied van meer-  en hoogbegaafdheid.

De kenniskring kan het volgende bieden:

Op schoolniveau:

 • informatievoorziening
 • begeleiden van de school naar een hoger niveau van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen
 • training team over onderwerpen gerelateerd aan meer- en hoogbegaafdheid
 • het schrijven en implementeren van een beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid

 

Op leerlingniveau: laagdrempelige vraagbaak en advies over begeleiding van en onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dit gaat over onderwerpen als:

 • compacten en verrijken
 • lesmateriaal
 • kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • de overgang PO-VO
 • twice-exceptionals
 • signaleren
 • motivatie

Contact

Voor vragen over hoogbegaafdheid of over begeleiding die vanuit de kenniskring geboden wordt, kunt u contact opnemen met Kim van Campen via kenniskringhb@unicoz.nl. Advies over leerlingen kan via dit e-mailadres aangevraagd worden middels het aanvraagformulier – Aanvraag begeleiding HB Kenniskring

 

De leden van de kenniskring

Kim van Campen

Werkzaam: Ambulant begeleider hb SWV, plusklasleerkracht Het Noorderlicht en leerkracht Denkwijs Unicoz bovenbouw
Expertisegebied:
Ontwerpen en implementeren van beleid
Signaleren
Compacten en verrijken

 

Marjolijn van Es

Werkzaam: Prins Florisschool; groep 1/2 en Breinwerk onderbouw (plusklas).

Expertisegebied:

Executieve functies

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

 

Pascale Gruijs – Pool

Werkzaam: leerkracht Denkwijs Unicoz onderbouw, bovenbouw en voortgezet onderwijs klas1t/m3

Expertisegebied:

Mindset

De leerkuil

Leren-leren

 

 

Gepko Wolters
Werkzaam: ONC Parkdreef
Expertisegebied:
Overgang PO-VO
Visie ontwikkeling
Beleid en organisatie

 

Tamara Catsburg

Werkzaam: IB op de Prins Florisschool en ambulant begeleider hb Samenwerkingsverband Zoetermeer
Expertisegebied:
Begeleiding kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
Hoogsensitiviteit
Stimulerende en belemmerende overtuigingen

Versnellen

 

Ada Schaap

Werkzaam: IB op de Prins Florisschool

Expertisegebied:

Versnellen

Executieve Functies

Passend leeraanbod gr 1 t/m 8