Kanjertraining licentie B/C (max 23 inschrijvingen)
12 juni 2019
Spelling in de onderbouw
13 juni 2019

Leesbevordering en wereldoriëntatie met elkaar verbinden

Wie geeft de training?

Leesconsulente van bibliotheek Zoetermeer

Wat houdt de training in?

Tijdens deze workshop zal er een breed aanbod van boeken aanwezig zijn die gekoppeld kunnen worden aan wereldoriënterende thema’s/vakken. Dit zullen zowel informatieve- als verhalende boeken zijn. Door leerlingen te laten lezen binnen een thema of onderwerp, zal de betrokkenheid, het begrip en de woordenschat vergroten. De leesconsulente zal verschillende lesideeën delen, boeken koppelen aan thema’s en werkvormen uitleggen die de leesbevordering zullen vergroten.

Door wereldoriëntatie en lezen te koppelen, zal er een positief effect ontstaan op de leesmotivatie, waardoor er bijv. bij geschiedenis gewerkt kan worden aan technisch- en begrijpend lezen, zonder deze vakken los van elkaar te koppelen.

Wanneer is de training?

Woensdag 13 november

Van 14:00 – 16:00 uur

Waar is de training?

Het Forum (Stadshart)

Voor wie is de training?

Leerkrachten van de groepen 5 t/m 8.

Wat zijn de kosten?

n.v.t.

Hoe doe ik mee?

Cursus: * Leesbevordering en wereldoriëntatie met elkaar verbinden