Intervisie vakdocenten Bewegingsonderwijs
3 oktober 2018
Kanjertraining B/C Licentie maart
30 oktober 2018

Opleiding Rekenspecialist

Wie geeft de training?

Onderwijs Advies

Wat houdt de training in?

Inhoud

Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Uitgangspunten goed reken-wiskundeonderwijs
  doelen stellen en feedback geven, kwaliteit instructie, lesmodel, gebruik maken van handelingsmodel en drieslagmodel, afstemmen op onderwijsbehoeften
 • Doelen en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs
  aan de hand van de leerlijnen vermenigvuldigen, breuken en meten wordt nagegaan hoe leerlijnen zijn opgebouwd en welke doelen binnen deze leerlijnen worden nagestreefd
 • Rekenen in kaart brengen
  analyseren toetsgegevens, voeren van rekengesprekken, formuleren van onderwijsbehoeften.
 • Hulp aan zwakke rekenaars
  inzicht vergroten, strategie-ontwikkeling ondersteunen, hulp bij automatiseringsproblemen, inzet ICT, samenwerken met ouders
 • Sterke rekenaars
  compacten en verrijken, doelen voor sterke rekenaars, uitdager van de maand
 • Jonge rekenaars
  ontwikkelen getalbegrip, betekenisvol reken-wiskundeonderwijs (Spelend Rekenen), SLO-doelen groep 1/2, aansluiting onderwijs groep 2 – groep 3
 • Organisatie van de rekenles en het reken-wiskundeonderwijs (beleid)
  lesmodel, coöperatieve werkvormen, sterkte- zwakte analyse van rekenonderwijs, beleid formuleren, aspecten implementatie, professionele leergemeenschap (PLG) binnen de school

Wanneer is de training?

13 februari 2019

13 maart

10 april

29 mei

18 september

13 november

15 januari 2020

26 februari 2020

14:00- 17:00

Waar is de training?

Basisschool de Oostwijzer

Voor wie is de training?

Docenten PO

Wat zijn de kosten?

1500 euro per persoon

Hoe doe ik mee?

Cursus: * Rekenspecialist