Themamiddag hoogbegaafdheid en oudergesprekken
9 september 2022
Kanjertraining Licentie A – tweede groep
23 september 2022

Themamiddag Dubbel Bijzondere leerling

Wie geeft de training?

Tamara Catsburg en Ada Schaap

Wat houdt de training in?

Dubbelbijzonderheid bij meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt nog niet altijd herkend in de klas. Het gaat hierbij om leerlingen die begaafd zijn én een leer- of gedragsstoornis hebben. Deze combinatie kan een grote impact hebben op het welzijn en het leren van de leerling.
Het is voor de leerling ingewikkeld om te begrijpen waarom het leren hem niet altijd even gemakkelijk af gaat. Dat vraagt om een zorgvuldige begeleiding zowel op het gebied van de begaafdheid als op het gebied van de stoornis. Door rekening te houden met kansen en belemmeringen wordt het mogelijk om deze leerling een gepast aanbod te geven.
• Wat zijn dubbel bijzondere leerlingen?
• Dubbel bijzondere leerlingen laten botsingsgedrag zien. Welk gedrag wordt hiermee bedoeld?
• Het botsingsgedrag heeft bij invloed op de vijf domeinen, de zogenoemde schijf van vijf, van leren en ontwikkeling van de leerling (Trail, 2011).
• Hoe zou sticoredi, stimuleren, compenseren, remediëren en dispenseren hierbij kunnen helpen?
Deze en andere vragen komen terug in de themamiddag Dubbel Bijzondere leerling.

Wanneer is de training?

Dinsdag 4 april 2023
Tijd: 15:30-17:00 uur

Waar is de training?

Oranje Nassau College – Parkdreef 282, 2724 EZ ZOETERMEER

Voor wie is de training?

Leerkrachten groep 1 t/m 8, ib’ers, talentbegeleiders, docenten VO

Wat zijn de kosten?

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe doe ik mee?

    Cursus: * Themamiddag Dubbel Bijzondere leerling