Intervisie gedragsspecialisten – Kanjertraining
17 mei 2018
Themamiddag Help er wordt gepest!
4 juni 2018

Themamiddag: EHBG jonge kind

Wie geeft de training?

Kenniskring gedrag

Wat houdt de training in?

Tijdens deze themamiddag gaan we in op het (probleem) gedrag van jonge kinderen.

Eerste Hulp bij Gedrag van het jonge kind!

Is probleem gedrag wel echt probleemgedrag? Wat laten kinderen ons zien?

Wanneer is de training?

Woensdag 17 oktober 2018

14:30 – 17:00

Waar is de training?

Basisschool De Regenboog

Voor wie is de training?

Gedragsspecialisten, leerkrachten onderbouw

Wat zijn de kosten?

Er zijn geen kosten aan verbonden

Hoe doe ik mee?

Cursus: * Themamiddag EHBG jonge kind