Kanjertraining Licentie A
11 september 2020
Themamiddag Versnellen/Voorlopig uitgesteld!!!
9 oktober 2020

Themamiddag hoogbegaafd schooladvies overstap PO – VO/ Voorlopig uitgesteld!!!!!

Wie geeft de training?

Gepko Wolters en Nicky Sierat

Wat houdt de training in?

Meer- en hoogbegaafde leerlingen komen niet altijd tot de prestaties die wij van hen verwachten. In de overstap van PO naar VO kan dit een probleem zijn. Dit vraagt ook extra aandacht in de begeleiding van deze leerlingen naar het VO en bij het maken van het schooladvies.

  • Hoe ga je om met het (pre)schooladvies van een slimme leerlingen met lage scores?
  • Welke informatie is onmisbaar in een OKR?

• Hoe bereid je meer- en hoogbegaafde leerlingen goed voor op de overstap PO-VO? Deze en andere vragen komen terug in de themamiddag advies en overstap PO-VO van hoogbegaafde leerlingen.

Wanneer is de training?

Nieuwe datum volgt.

Waar is de training?

ONC Parkdreef

Voor wie is de training?

leerkrachten groep 7&8, ib’ers, directie, mentoren klas 1

Wat zijn de kosten?

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe doe ik mee?

    Cursus: * Themamiddag hoogbegaafd schooladvies overstap PO – VO