Kanjertraining voor Onderwijs Ondersteunend Personeel
9 september 2022
Themamiddag Dubbel Bijzondere leerling
9 september 2022

Themamiddag hoogbegaafdheid en oudergesprekken

Wie geeft de training?

Gepko Wolters en Kim van Campen

Wat houdt de training in?

Ouders van meer- en hoogbegaafde leerlingen zijn vaak zeer betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Dit kan in gesprekken met de leerkracht en begeleiders voor verwarring zorgen. Wat mogen ouders van school verwachten en wat kan een school bieden? Belangrijk is dat de gesprekken hierover goed verlopen. Ook wanneer de verhoudingen soms lastig worden.

Tijdens deze workshop hebben we het over de volgende vragen:

  • Hoe kunnen oudergesprekken ingezet worden om het welbevinden van de leerling te vergroten?
  • Hoe kan je de houding van ouders beter begrijpen?
  • Wat helpt om tot een waardevol gesprek te komen?

Do’s en don’ts in gesprekken met ouders.

Wanneer is de training?

Donderdag 26 januari 2023
Tijd: 15:30-17:00 uur

Waar is de training?

Basisschool het Noorderlicht – Spitsbergen 5, 2721 GP Zoetermeer

Voor wie is de training?

Leerkrachten, ib’ers, directie PO en docenten VO

Wat zijn de kosten?

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe doe ik mee?

    Cursus: * Themamiddag hoogbegaafdheid en oudergesprekken